Yhteiskuntaa ja ihmisiä turvatessaan poliisi joutuu kohtaamaan myös ihmisten suuttumuksen ja epätoivon.

Yhä useammin eri puolilla Eurooppaa suojelija – siis poliisi – joutuu väkivallan kohteeksi, totesi EuroCOP:n puheenjohtaja Jonne Rinne avatessaan EuroCOP:n kevätkokouksen Belfastissa. Pohjois-Irlannin poliisille väkivallan kohteeksi joutuminen ei valitettavasti ole uusi asia, ja EuroCOP kunnioitti virantoimituksissa menehtyneitä pohjoisirlantilaisia virkaveljiä ja -siskoja muun muassa seppeleen laskulla.

Rinne otti kokouksen avauspuheessaan esiin myös ilmastomuutoksen poliisien työlle aiheuttamat, yhä kasvavat haasteet. Kun lisääntyvä kuivuus esim. Pohjois- ja Itä-Afrikassa tekee elämisen entistäkin vaikeammaksi, seurauksena on siirtolaisvirtojen kasvu ja siihen liittyvä poliisin työn lisääntyminen. Mutta myös ilmastonmuutoksen torjuminen voi johtaa rikollisuuden lisääntymiseen, kun kaikki eivät halua noudattaa säädettyjä lakeja.

Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan on saanut huomion kiinnittymään Euroopan maiden ulkoiseen turvallisuuteen, mutta Rinne muistutti, että sota ja myös sodan jälkeinen aika tuo haasteita erityisesti maiden sisäiselle turvallisuudelle ja siten poliisille. Yksi uhista liittyy laittomaan asekauppaan: kaikkia EuroCOP:n jäsenet osoittavat tukeaan Ukrainalle ja toivovat sodan nopeaa loppumista, mutta aseellisia konflikteja seuraa usein aseiden joutuminen rikollisten haltuun. Tätä ongelmaa ei voi ratkaista mikään maa yksin, vaan se vaatii Euroopan tason yhteistyötä.

Tähän aiheeseen liittyen Europolissa vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan taistelevan ESOCC:n (European Serious and Organised Crime Centre) johtaja Jari Liukku oli kutsuttu EuroCOP:n kokoukseen puhumaan Ukrainan sodan tilanteesta ja sen vaikutuksista sadan jälkeiseen sisäiseen turvallisuuteen Euroopassa.

Viime viikolla pidettyyn EuroCOP:n komitean kevätkokoukseen osallistuivat Suomesta Rinteen lisäksi SPJL:n 1. varapuheenjohtaja Juho Gustafsson ja 2. varapuheenjohtaja Outi Ahonen. Kokouksen alla Belfastissa pidettiin myös pohjoismaisia poliisiliittoja edustavan Nordiska Polisförbundetin kokous.