”Olemme mukana, mutta ulosmarssiin emme voi osallistua”

Akava ilmoitti maanantaina 22.1. vastatoimista hallituksen esittämiin työelämään liittyviin heikennyksiin. Tiedotustilaisuudessa puhunut SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne totesi, että SPJL on mukana eli tukee Akavan päätöksiä, mutta 6.2. tapahtuviin ulosmarsseihin liiton jäsenet eivät virkamiehinä voi osallistua. Virkamiesten ulosmarssi olisi laiton.

Akava korostaa edelleen neuvottelujen tietä ja muistuttaa, että avaimet ovat nyt maan hallituksen käsissä. Akavan ja akavalaisten liittojen jäsenten enemmistö ymmärtää, että uudistuksille on tarvetta, mutta ne on tehtävä tavalla, jotka oikeasti aikaansaavat kasvuta ja parantavat työllisyyttä. Akava on tehnyt rakentavia ehdotuksia hallitukselle, mutta niihin ei ole tartuttu. Vahvistaakseen sopimisen tärkeyttä korostavaa viestiä useat akavalaiset liitot toteuttavat ulosmarsseja 6.2. kello 14-16.

SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne totesi Akavan tiedotustilaisuudessa, että liitto tukee Akavan yhteistä linjaa, mutta virkamiesten osallistuminen ulosmarsseihin olisi laitonta, joten tässä toimenpiteessä SPJL ei ole mukana. Rinne kuitenkin korosti erityisesti aikuiskoulutustuen suurta merkitystä rekrytoitaessa uusia osaajia SPJL:n edustmille sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon sektoreille. SPJL yhtyy Akavan kantaan siinä, että aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on haitallista ja sen tilalle pitäisi kehittää vastaava, aikuisiällä tapahtuvaa opiskelua tukeva ratkaisu.

Toinen hallituksen muutosesitys, joka sopisi erityisen huonosti SPJL:n jäsenten edustamille aloille, on ensimmäisen sairauspäivän karenssi. Monet jäsenet työskentelevät aloilla, joilla riski saada tartunta ja tartuttaa muita on suuri. Ei ole järkevää, että kynnystä jäädä toipumaan kotiin nostettaisiin karenssipäivän kautta.

Lue Akavan tiedote täältä.