Vuosikokouskutsu – SPPY

Suomen Poliisipäällystöyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 24.05.2024 Suomen Poliisijärjestöjen liiton toimistolla, osoitteessa Asemamiehenkatu 2, Helsinki.

Kuva: AdobeStock

Osallistuminen vuosikokoukseen myös etäyhteydellä on mahdollista. Mikäli haluat osallistua etänä, ilmoita halukkuutesi yhdistyksen sihteerille sähköpostitse 10.5.2024 mennessä.

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen ja valtakirjojen tarkastus on liiton toimistolla 24.5.2024 klo 12.00–12.45. Varsinainen vuosikokous aloitetaan klo 13.00. Vuosikokousmateriaali jaetaan tarvittaessa sähköisenä jäsenille ilmoittautumisen yhteydessä.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11 §:ssä mainitut vuosikokoukselle kuuluvat asiat sekä hallitukselle 30.4.2024 mennessä tulleet aloitteet.

Kokouksessa varsinainen jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea muuta jäsentä.

Lisätietoja: sihteeri Toni Sjöblom, p. 029 544 9213 tai toni.sjoblom@suomenpoliisipaallysto.fi

SUOMEN POLIISIPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY

Hallitus