Webinaari oikeushallinnon alan neuvottelutuloksesta

SPJL järjestää yhdessä Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n kanssa jäsenilleen webinaarin oikeushallinnon alan tarkentavien virkaehtosopimusneuvotteluiden tuloksesta ja käytännön soveltamisesta.

Oikeushallinnon alan neuvottelutuloksesta tarkentavissa virkaehtosopimusneuvotteluissa

Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan palkkoja korotetaan 2,00 %:n yleiskorotuksella ja 0,50 % sopimuskohtaisella virastoerällä. Sopijaosapuolilla oli mahdollisuus sopia yleiskorotuksen ja virastoerän suhteesta myös toisin, siten että virastoerä on enintään 1,50%. 

Sopijaosapuolet olivat yhteisesti sopineet virastoeräneuvotteluiden takarajan pidentämisestä 15.2.2024 saakka. Neuvotteluiden tuloksena sopijaosapuolet sopivat virastoeräratkaisun rahoittamiseksi yleiskorotuksen ja virastoerän välisen suhteen muuttamisesta niin, että virastoerä oli suuruudeltaan 0,56 % ja yleiskorotus Y -sopimuksen vaativuustasojen tehtäväkohtaiseen palkkaan 1,94 %.

Neuvottelutulos saavutettiin 14.2.2024 ja valtiovarainministeriö hyväksyi neuvottelutuloksen allekirjoittamisen tarkentavaksi virkaehtosopimukseksi 4.3.2024.

Virastoeräratkaisulla on myös jatkettu edellisen virastoeräkierroksen yhteydessä neuvottelupöytäkirjaan kirjattujen yhteisten tavoitteiden toteuttamista. 

1.3.2024 Virastoerällä toteutettavaksi sovitut keskeiset muutokset

Tuomioistuinlaitos

  • Uusi vaativuustaso: Y9A, lainkäytön sihteeri, vaativat lainkäytön tukipalvelut. Tasolle arvioidaan arviointiryhmän kautta ensi vaiheessa suoraan sopimuksen perusteella 500 lainkäytön sihteeriä. 
  • Uusi vaativuustaso: Y16, hallintosihteerihallinto- tai henkilöstöpäällikön tehtävät. 

Syyttäjälaitos

  • Uusi vaativuustaso: Y11, AIPA -erityissihteeri  
  • Uusi vaativuustaso: henkilöstösuunnittelija/controller Y17. 

Oikeusapu ja edunvalvontapiirit

  • Talous- ja velkaneuvoja, yksikkövastaava (esimies vähintään 10 henkilölle) Y15